Vgradnja naprav in davčne stopnje

9,5% DDV za montažo naprav

Ob nakupu naprave in montaže je mogoče za celoten strošek nakupa plačati le 9,5% DDV. Nižja davčna stopnja 9,5% se uporablja, ko se naprava vgradi v stanovanja, stanovanjske objekte in druge objekte, namenjene trajnemu bivanju, pod pogojem, da so del socialne politike. To je pomembna omejitev, saj v del socialne politike spadajo:

  • stanovanja, ki v večstanovanjski stavbi ne presegajo 120 m² bivanjske površine ali
  • enostanovanjski stavbi ne presegajo 250 m² uporabne površine stanovanjskega objekta.

Znižana stopnja se lahko uporabi le v primeru, ko se montaža in naprava zaračunata hkrati.

Če kupujete napravo kot fizična oseba in je ne boste vgradili v bivalni prostor, kot to veleva zakonodaja, ste dolžni plačati 22% DDV. To pomeni, da naprave za pisarne, delavnice, skladišča in druge poslovne prostore, ni moč kupiti po stopnji 9,5% DDV.

Uporaba 76.a člena ZDDV-1

Pravne in fizične osebe, ki so davčni zavezanci, ob nakupu storitve ne plačajo davka prodajalcu, ampak so dolžni sami obračunati DDV. Pogoj je, da sta obe podjetji zavezanca za namene DDV v Sloveniji in da se opravi dobava povezana z montažo in servisiranjem  naprav. Temu pravimo mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Nastala obveznost DDV je navedena na računu za opravljene storitve, a ni obračunana za plačilo. Če imate kakršnekoli dvome ali vprašanja v zvezi z uporabo obrnjene davčne obveznosti, se posvetujte s svojim računovodstvom.

Zakaj se je pametno odločiti za strokovno montažo ob nakupu naprav?

Zgolj v opozorilo velja omeniti, da je nestrokovna  vgradnja lahko razlog za zavrnitev morebitnega garancijskega zahtevka. Za vgradnjo naprav so potrebna specializirana znanja in oprema, tehnik, ki vgrajuje naprave, pa mora imeti opravljen izpit za ravnanje s toplogrednimi plini. Pri nestrokovni montaži lahko pride do zmotnega spusta hladilnega sredstva v okolje, kar povzroči onesnaženje, ponovno polnjenje plina pa nepotreben strošek.